Annuleren

Annulering door de reiziger
De reservering kan te allen tijde schriftelijk opgezegd worden. De datum waarop Active Adventure de annuleringsbrief ontvangt geldt als datum van annulering. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren (ma t/m vrij tussen 09.00 en 17.00). Annulering buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Annuleringskosten
In geval van annulering bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd.
– tot 56 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling
– vanaf 56 dagen (inclusief) tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
– vanaf 28 dagen (inclusief) tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
– vanaf 14 dagen (inclusief) tot 3 dagen voor vertrek: 90% van de reissom
– vanaf 3 dagen (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volle reissom.

Deelannulering
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c. Voor de sub b. bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden.
d. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet geaccepteerd wordt zijn alle overeenkomsten geannuleerd en alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
e. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom(men) zal het totaal van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissommen in mindering gebracht.